עדכון בנושא הפחתות המכסים שנעשו בהוראות שעה עד סוף שנת 2022 על רקע הבחירות

כידוע, בתקופה האחרונה הופחתו מכסים על שורה ארוכה של מוצרי צריכה ומזון וזאת במסגרת הוראות שעה עד סוף שנת 2022 (אם לא יוארכו או יבוטלו בצו קודם לכן).

ניתן לעיין בחלק מרשימת המוצרים עליהם הופחת / בוטל המכס במסגרת תכנית "מכס אפס"- לחצו כאן

אנו מודעים לחוסר הודאות עמו רבים מהעסקים מתמודדים כתוצאה מכך שמדובר בהוראות שעה שלא ניתן לדעת כיום אם יוארכו או לא.
לשכת המסחר פעלה ותמשיך לפעול להפחתת מכסים ובמסגרת זו, נפעל מול הגורמים הרלוונטיים גם כדי שהוראות השעה יוארכו, אולם אין ודאות שכך יקרה והנושא יוכרע ככל הנראה בממשלה הבאה.

 

בינתיים נבקש להביא לידיעתכם שבהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, הוראות השעה לא אמורות לפוג בסוף שנת 2022, אלא צפויות להיות מוארכות באופן אוטומטי עד 3 חודשים מיום כניסת הכנסת החדשה לכהונתה.

 

מכיוון שהכנסת החדשה צפויה להיות מושבעת במהלך נובמבר, הוראות השעה מוארכות אוטומטית עד 3 חודשים ממועד זה –כלומר עד 15.2.2023 (מועד זה נגזר ממועד השבעת הכנסת).
כל זאת כל עוד הוראות השעה, חלקן או כולן, לא יוארכו או יבוטלו בצו.

למידע נוסף בתחום זה