פורסם ברשומות צו בחתימת שר האוצר להפחתת מכס על ביצים למאכל וביטול של מכס על מוצרי ביצים

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 213 מיום 1 באוגוסט 2021 בנושא "תכנית להגברת התחרות בחקלאות ותיקון החלטת ממשלה", שר האוצר חתם ביום 19.7.22 על צו הקובע הפחתת מכס על ביצים למאכל וביטול של מכס על מוצרי ביצים במסגרת מק"ח 2027, כפי שמפורט להלן:

 

1. כיום המכס על ביצים למאכל עומד על 30 אגורות לביצה, אך לא יותר מ-170%. בצו זה הופחת המכס על ביצים למאכל, כך שהמכס יעמוד על 15 אגורות לביצה אך לא יותר מ-85%.

2. ביטלו בצו זה את המכס על חלמוני ביצים, ביצים שאינן בקליפתן וביצים מופרות לדגירה.

 

לעיון בצו החתום (מק"ח 2027)- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה