משרד האוצר מפרסם טיוטה להערות הציבור שמטרתה להאריך את הוראת השעה כך שביטול מס הקנייה על גרורים וגרורים נתמכים יחול עד סוף שנת 2022

מוצע להאריך את הוראת השעה כך שמס הקנייה המופחת על מעונוע להשכרה וביטול מס הקנייה על גרורים וגרורים נתמכים יחולו עד סוף שנת 2022. ניתן לשלוח הערות עד יום 29.6.22

מאז שנת 2017 חלות ברציפות הוראות שעה אשר מפחיתות את מס הקנייה החל על מעונוע להשכרה (קרוואן ממונע) מ-83% ל-60%, בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בפרט המכס, לרבות שימוש להשכרה בתאגיד שניתן לו רישיון להפעלת שירות של השכרת רכב, וכן מבטלות את מס הקנייה החל ועל גרורים וגרורים נתמכים מסוג קרוואן. ההטבות האמורות נועדו לעודד תיירות קרוואנים בישראל.

 

הוראת השעה האחרונה בעניין היא צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 13), התש"ף-2020, אשר צפויה לפקוע ביום 30.6.2022. אי לכך, בצו זה מוצע להאריך את הוראת השעה כך שמס הקנייה המופחת על מעונוע להשכרה וביטול מס הקנייה על גרורים וגרורים נתמכים יחולו עד סוף שנת 2022.

 

  • לעיון בטיוטת הצו המלאה- לחצו כאן
  • לשליחת הערות באתר החקיקה הממשלתי עד 29.6.22- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה