פורסם ברשומות פטור ממס הקנייה החדש על שמנים וממיסים עבור תערובות של חומרים שבהם מסווגים שמנים ומוצרים אחרים מזיקוק זפת פחם בטמפרטורה גבוהה, שמני נפט ופחמימנים ציקליים

ביום 17.1.2022 נכנס לתוקף מס קנייה חדש על שמנים וממיסים. לעיון בידיעה מלאה בנושא זה- לחצו כאן

לעיון במצגות מוובינר בנושא זה שהתקיים ב-24.1.2022- לחצו כאן

בין היתר, הוטל מס קנייה זה על תחליפי דלק, לרבות על ממיסים ומדללים שסיווגם בפרט 38.14.002900 שבתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017.

 

כעת, ביום 18.8.22 פורסם ברשומות צו בחתימת שר האוצר המעניק פטור ממס קניה בהוראת שעה עד ליום 1.9.2023 תערובות של חומרים המסווגות בפרט 38.14.002900 המכילות מעל 75% רכיבים שאינם מסווגים בפרטים 27.07, 27.10 או 29.02 ובלבד שהתערובת היא תוצר מיחזור של פסולת חומרים מסוכנים שנאספה ומוחזרה בישראל במפעל שיש לו היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה.

התערובות האמורות ישלמו מס בלו בשיעור של 30.28 ש"ח לכל טונה.

 

לעיון בצו החתום המלא (מק"ח 2030)- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה