תמונת מצב בנושא מיסוי השמנים לרכב ולתעשייה - סקירה

רשות המסים פרסמה ב- 25 באוקטובר 2021 צווים המטילים מס גבוה על ממיסים ועל שמנים לרכב ולתעשייה. עילת הטלת המס המוצהרת הינה מאבק במהילות דלק בלתי חוקיות ושלילת התמריץ הכלכלי לביצוע העבירות.

המס המוטל הינו בבחינת "עונש קולקטיבי" שהוטל על מגזרים שומרי חוק ועל ייעודי שימוש חיוניים במשק, וזאת בשל אוזלת היד של רשויות השלטון ובהן רשות המסים או מנהל הדלק בטיפול במישור האכיפה והענישה כלפי מפרי חוק.

הצו המקורי נועד לחול ב – 1 בדצמבר 2021; פורום יבואני השמנים בלשכת המסחר, המאגד בעיקר יבואני שמנים לרכב ולתעשייה מאיגוד יבואני החלפים לרכב וחברים נוספים, פעל באופן אינטנסיבי לביטול הצו, להקפאתו או לפחות לביצוע תיקונים משמעותיים בו.

כתוצאה ממאבק זה, נדחה יישום הצו פעמיים – ל 1 בינואר 2022, ול- 17 בינואר 2022. כמו כן, בוצעו תיקונים בצו, שלא היו בגרסה המקורית. התיקונים אמורים להקנות פטור מהמס בגין פרמטרים טכניים- כימיקלים ופיסיקליים, ובגין גודל אריזות הנחשב לבלתי כדאי כלכלית גם מנקודת המבט של הגורמים העברייניים.

וועדת הכספים אישרה ב 22.12.21 צו בלו על הדלק בגרסה מתוקנת.

הגרסה המתוקנת כוללת מתן פטור מהמס לשמנים לרכב ולציוד ממונע ע"פ 5 קריטריונים גם יחד – נקודת הבזקה, צמיגות, ערך TBN, ריכוז מתכות וגודל אריזות עד 20 ליטר. הכנסת קריטריונים שיזכו בפטור הינה הישג של הלשכה.

על אף הכנסת הפטורים לצו, נעשו בהם טעויות טכניות ולוגיות קשות שהופכות את מתן הפטור לבלתי מעשי במבחן המציאות. 


נכון לרגע זה, הצו ייכנס לתוקפו ב- 17 בינואר 2022, ט"ו בשבט תשפ"ב

כאמור השגותינו הועברו לגורמי הרגולציה אולם נכון לרגע פרסום זה, יום ב' 10 בינואר 2022, הצו עומד בעינו ויישומו יחל ביום ב', ט"ו בשבט, 17 בינואר 2022,  וטרם בוצעו תיקונים בכשלים שנמצאו במתווה התקף כרגע.

מצ"ב:

  • צו הבלו על הדלק (הטלת בלו), תיקון מספר 3, קובץ מספר 1986.
  • צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, תיקון מספר 11, קובץ מספר 1987. שימו לב כי ביום 23.3.22 פורסם תיקון לקובץ מס' 1987: בעמ' 132 , בסעיף 4 (3)(ג) לצד סעיף 197700, בטור ב', בסופו צריך להיות "מותנה".
  • נוהל בלו ומס קניה על שמן סיכה ותחליף דלק.
  • ניירות עמדה עדכניים מטעם איגוד לשכות המסחר שהועברו לוועדת הכספים ולרשות המסים.
  • לעיון בהודעת רשות המיסים בנושא היטל מלאי על שמני סיכה ותחליפי דלק מיום 13.1.2022- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה