הכנסת ביטלה את הצו שנחתם ע"י שר האוצר לפתיחת מכסות לייבוא ביצים, דבש ומוצרים נוספים- מק"ח 2000- במקומו יתפרסמו צווים אחרים בהמשך

ביום 23.2.22 פורסם ברשומות צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 12), התשפ"ב -2022 (מק"ח 2000) הכולל פתיחת מכסות יבוא לשנת 2022 בהיקף של מיליארד ביצים וכ-2,000 טון דבש. לעיון בדברי ההסבר המלאים למק"ח זה- לחצו כאן

 

ביום 15.6.2022 התקבלה החלטת מליאת הכנסת בדבר ביטול צו זה, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 2(ב) לחוק מסי מכס ובלו (שינוי התעריף), התש"ט-1949. ביום 28.9.22 פורסם ברשומות מק"ח 2037 ובו מציינים כי הכנסת אכן ביטלה את צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 12), התשפ"ב -2022 (מק"ח 2000).

 

לאור החלטה זו, משרד החקלאות פרסם הודעה ליבואנים אשר קיבלו ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר רישיונות ליבוא בפטור ממכס מכוח צו תעריף המכס ובהתאם לסעיף 2(ד) לצו יבוא חופשי, התשע"ד-2014, כי גם קיימים אצלם רישיונות אשר טרם פג התאריך שנקבע בהם, הם אינם תקפים ולא ניתן לייבא מכוחם. זאת לאור החלטת הכנסת כאמור על ביטול הצו שקבע את המכסה מכוחה ניתנה, והחל ממועד החלטת הכנסת ביום 15.6.2022.

 

יש לציין כי ביום 16.6.2022 פורסם ברשומות צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 21), התשפ"ב-2022 (מק"ח 2022), הקובע מכסות ליבוא בפטור ממכס לביצים ודבש, ואשר ייכנס לתוקף ביום 1.7.2022.

 

נעדכן כי ב-28.8.22 פורסם ברשומות צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 24), התשפ"ב- 2022 (מק"ח 2031), בעקבות הסכם שנחתם בין משרדי האוצר והחקלאות לבין נציגי החקלאים.

השינויים מהצו הקודם= מק"ח 2000 שפורסם ב-23.2.22 ובוטל, וכעת מק"ח 2031 מחליף אותו הינם כדלקמן:

א. בצו הקודם הייתה הפחתת מכס על סוגים מסוימים של ביצים שאינם מופיעים בצו הזה, שכן פורסם מק"ח 2022 ביום 16.6.22 אשר קבע מכסות ליבוא בפטור ממכס לביצים ודבש, ונכנס לתוקף ביום 1.7.2022.

ב. ירדה כמות הפטור במכסה לעומת הצו הקודם.

למידע נוסף בתחום זה