הכנסת ביטלה את הצו שנחתם ע"י שר האוצר לפתיחת מכסות לייבוא ביצים, דבש ומוצרים נוספים- מק"ח 2000- במקומו יתפרסמו צווים אחרים בהמשך

ביום 23.2.22 פורסם ברשומות מצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 12), התשפ"ב -2022 (מק"ח 2000) הכולל פתיחת מכסות יבוא לשנת 2022 בהיקף של מיליארד ביצים וכ-2,000 טון דבש. לעיון בדברי ההסבר המלאים למק"ח זה- לחצו כאן

 

ביום 15.6.2022 התקבלה החלטת מליאת הכנסת בדבר ביטול צו זה, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 2(ב) לחוק מסי מכס ובלו (שינוי התעריף), התש"ט-1949.

 

לאור החלטה זו, משרד החקלאות פרסם הודעה ליבואנים אשר קיבלו ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר רישיונות ליבוא בפטור ממכס מכוח צו תעריף המכס ובהתאם לסעיף 2(ד) לצו יבוא חופשי, התשע"ד-2014, כי גם קיימים אצלם רישיונות אשר טרם פג התאריך שנקבע בהם, הם אינם תקפים ולא ניתן לייבא מכוחם. זאת לאור החלטת הכנסת כאמור על ביטול הצו שקבע את המכסה מכוחה ניתנה, והחל ממועד החלטת הכנסת ביום 15.6.2022.

 

יש לציין כי ביום 16.6.2022 פורסם ברשומות צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 21), התשפ"ב-2022 (מק"ח 2022), הקובע מכסות ליבוא בפטור ממכס לביצים ודבש, ואשר ייכנס לתוקף ביום 1.7.2022.

 

למידע נוסף בתחום זה