מתן שירות במכס לקהיליית הסחר והסטת שירותים לערוצים דיגיטליים

לתשומת ליבה של כלל קהילת הסחר, להלן הודעה שהתקבלה מפי כפיר חן, מנהל מינהל המכס:

בימים אלו מדינת ישראל נכנסת לגל החמישי של וירוס הקורונה, הגל הנ"ל מביא לכמויות נרחבות של חולים ומבודדים באוכלוסייה הכללית. מינהל המכס מחוייב להמשיך ולספק את השירותים לקהיליית הסחר ולקהל הלקוחות הפונים בנושאים השונים, תוך שמירה על עובדי הארגון. בגלים הקודמים, מינהל המכס ביצע התאמות לשירותים הניתנים בבתי המכס ורובם הועברו לערוצים דיגיטליים ואחרים שאינם פרונטאליים. השימוש בערוצים הדיגיטליים סייע לארגון להמשיך ברצף התפקודי גם בשיא של הגלים הקודמים.

 

מינהל המכס ימשיך לתת שירותים לקהיליית הסחר באופן מוחלט, גם בגל הנוכחי, תוך צמצום הגעה פיזית של הפונים אל בתי המכס.

הגעה פיזית וכניסה למשרדים בבתי המכס תתאפשר רק במקרים שבהם לא ניתן לתת שירות בדרך אחרת מלבד שירות פרונטאלי. במקרים אלו, הפונה נדרש להציג תעודת מתחסן / תעודת מחלים בתוקף, או לחילופין בדיקת קורונה שלילית בתוקף.

 

לעיון בהודעתו המלאה של כפיר חן שלצידה פורסמה רשימת היחידות הרלוונטיות בחלוקה לבתי המכס ודרכי ההתקשרות עימם החל מתאריך ה- 10/1/22- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה