ימי עבודה מקוצרים בבתי המכס בשנת 2022

להלן פירוט שעות עבודת בתי המכס בימים הבאים בשנת 2022:

שימו לב כי ההודעה הנ"ל אינה כוללת את החופשות המרוכזות בפסח וסוכות וכן את החופשות בערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים וערב שבועות, שלגביהן תפורסמנה הודעות נפרדות.

למידע נוסף בתחום זה