שר האוצר חתם על צו המציג מכסות בתחום החקלאות במסגרת ההסכם המעודכן עם מדינות אפטא

ביום 11.11.2021 חתם שר האוצר על צו המציג מכסות בתחום החקלאות במסגרת ההסכם המעודכן עם מדינות אפטא.

לעיון בצו המלא כפי שפורסם ברשומות (מק"ח 1972)- לחצו כאן 

לעיון בדברי ההסבר ביחס לצו זה באתר רשות המיסים- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה