שר האוצר חתם על צו הפוטר ממכס חלקים מיוחדים למאווררים בהוראת שעה עד סוף שנת 2023

שר האוצר חתם על צו הפוטר ממכס מוצרים המשמשים להרכבת המאווררים האמורים, המסווגים בפרט מכס 84.14.905000, על מנת לסייע לתעשייה המקומית המייצרת מאווררים- במסגרת בהוראת שעה עד סוף שנת 2023

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017 קובע פטור ממכס לגבי מאווררים מוגמרים המסווגים בפרט המכס 84.14.510000, ואילו על מוצרים המשמשים להרכבת המאווררים האמורים, המסווגים בפרט מכס 84.14.905000, חל מכס בשיעור 12%.

 

כעת, שר האוצר חתם על צו הפוטר ממכס מוצרים המשמשים להרכבת המאווררים האמורים, המסווגים בפרט מכס 84.14.905000, על מנת לסייע לתעשייה המקומית המייצרת מאווררים- במסגרת בהוראת שעה עד סוף שנת 2023.

 

לעיון בצו החתום (מק"ח 1983)- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה