שר האוצר חתם על צו המגדיל את המכסה שניתנה על רקע שנת השמיטה לגזר ולפת מ-1,000 טון ל-4,500 טון לשנת 2021

שר האוצר חתם על צו שפורסם ברשומות ביום 14.11.2021 (מק"ח 1973) המגדיל את המכסה שניתנה על רקע שנת השמיטה לגזר ולפת מ-1,000 טון ל-4,500 טון לשנת 2021 

צו תעריף המכס והפטורים מס קנייה על טובין (הוראת שעה), התשפ"ב-2021 קבע מכסות פטורות ממכס יבוא של ירקות שונים בשנת השמיטה התשפ"ב- לחצו כאן במסגרת הצו האמור נקבעה מכסה פטורה ממכס ליבוא 1,000 טון גזר ולפת בשנת 2021, וזאת בהתאם לתנאי הגידול והצריכה בשוק המקומי.

כעת, פורסם ברשומות צו בחתימת שר האוצר המגדיל את המכסה לשנת 2021 ל-4,500, וזאת לאור התחזית של משרד החקלאות לפיה עד סוף 2021 צפוי מחסור בגזר לציבור שאינו צורך בשנת השמיטה ירקות על פי היתר מכירה.

לעיון בצו המלא (מק"ח 1973 שפורסם ביום 14.11.2021 ברשומות)- לחצו כאן

לעיון בדברי ההסבר ביחס לצו זה באתר רשות המיסים- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה