שר האוצר חתם על מכסות פטורות ממכס ליבוא של ירקות עד סוף שנת 2022 על רקע שנת השמיטה- מק"ח 1961

על מנת לאפשר היצע של ירקות ללא עליית מחירים בשנת השמיטה התשפ"ב גם לציבור שאינו צורך בשנת השמיטה ירקות על פי היתר מכירה (פתרון הלכתי המאפשר צריכת ירקות שגודלו בארץ ישראל בשנת השמיטה), חתם שר האוצר ביום 4.10.2021 על הוראת שעה שתוקפה עד סוף שנת 2022 המקנה מכסות פטורות ממכס ליבוא של ירקות

הוראת השעה שתוקפה עד סוף שנת 2022 (כלומר 31.12.2022), קובעת מכסות פטורות ממכס ליבוא של ירקות כדלקמן:

  • בעבור ירקות מהסוגים דלעת, חסה, חציל, כרוב, בצל, מלפפון, שורש סלרי, עגבנייה, פלפל, פלפל חריף, צנון, צנונית, קולרבי וקישוא נקבעו מכסות פטורות ממכס בגובה 30,000 טון לכל אחת מהשנים 2021 ו-2022.
  • בעבור גזר נקבעה מכסה פטורה ממכס בגובה 1,000 טון לשנת 2021 ו-15,000 טון לשנת 2022.
  • בעבור תפוח אדמה נקבעה מכסה פטורה ממכס בגובה 9,000 טון לשנת 2021 ו-40,000 טון לשנת 2022.

כל המכסות יחולקו בהתאם לתנאי הגידול והצריכה בשוק המקומי.

לעיון בצו החתום (מק"ח 1961)- לחצו כאן

 

*יצוין כי בהמשך להחלטת הממשלה מס' 213 מיום 1 באוגוסט 2021 בנושא "תכנית להגברת התחרות בחקלאות ותיקון החלטת ממשלה", ייתכנו שינויים בתעריף המכס החל על טובין הכלולים בצו זה במהלך החודשים הקרובים.

*הצו בתיאום עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

למידע נוסף בתחום זה