שר האוצר חתם על פטור ממכס עבור פרטי מכס מסוימים של זכוכית גולמית

בשנת 2020 הופסק הייצור המקומי של זכוכית גולמית בישראל.

על מנת לסייע לתעשייה המקומית המייצרת מוצרי זכוכית, חתם שר האוצר ביום 5.10.2021 על פטור ממכס עבור זכוכית גולמית שסיווגה בפרטי מכס 70.05.1090, 70.05.2190, 70.05.2990 ו-70.05.3000, שכיום חייבים בשיעור מכס של 12%.

שימו לב, פטור זה נקבע בהוראת שעה שתוקפה עד ליום 30 ביוני 2023, וזאת על מנת לבחון את ההשלכות של ביטול המכס.

 

הצו בתאום עם משרד הכלכלה והתעשייה.

לעיון בצו החתום המלא (מק"ח 1962)- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה