מצגות ותכנים מוובינר בנושא מערכות המחשוב של המכס (שער עולמי ומסלול)- חלק שני שהתקיים ב-6.12.2020

ביום 6.12.2020 קיים אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר את חלקו השני של וובינר בנושא מערכות המחשוב של המכס, אשר התמקד במערכת מסלול בדגש אישורי מכון התקנים, משרד התקשורת ושירות מזון ארצי. כמו כן, התבצעה בחלק זה סקירה של טפסים נבחרים במערכת שער עולמי- כתב הרשאה, תצהיר יבואן, בקשה להחזר תשלום מסים, ויתור חוב במסי יבוא ועוד.


כידוע, מערכת "מסלול", מיזם משותף של המכס, ממשל זמין, משרד הכלכלה והרשויות המוסמכות השונות מאפשרת לכלל היבואנים, היצואנים וסוכני המכס להגיש באופן מקוון טופס בקשות לרישיונות ולאישורים מרשויות מוסמכות ולהתעדכן בכל עת במצב הטיפול בבקשות, החל משלב הבקשה ועד לשלב האישור למכס.

משתמשי המערכת יכולים לצפות בסטאטוס הטיפול בכל הבקשות עפ"י מגוון אפשרויות סינון, להתעדכן בהודעות כלליות שנוספות ע"י המשרדים, ולקבל באופן שוטף הודעות בנושא הטיפול בבקשות, כל זאת תוך שימוש במנגנון אבטחה קפדני ושימוש בכרטיס חכם לזיהוי וכניסה למערכת. בשלב זה קיימים במערכת אישורים ורישיונות של משרד החקלאות, משרד התחבורה, משרד הכלכלה, אישורי משרד הבריאות, משרד התשתיות, משרד התקשורת, משרד התרבות והספורט, רשות העתיקות, מינהל אזרחי וכן אישורי מכון התקנים ומעבדות בדיקה.

 

מוזמנים לעיין בחומרי הוובינר:

1. מצגת אשר סקרה את מערכת מסלול באופן כללי, לצד פירוט אודות טופס מכון התקנים, טופס יבוא ציוד תקשורת אלחוטי, טופס בקשה לשחרור מזון מתחנת ההסגר ותכניות עתידיות- לחצו כאן

2. מצגת שהועברה ע"י גיא אחיטוב ובו סקר טפסים נבחרים במערכת שער עולמי- כתב הרשאה, תצהיר יבואן, בקשה להחזר תשלום מסים, ויתור חוב במסי יבוא - לחצו כאן

 

  • למצגות ותכנים מחלקו הראשון של הוובינר שהתקיים ב-29.11.2020 ובו התבצעה סקירה של מערכת שער עולמי, וניתנו הסברים אודות שאילתות וההבדל ביניהם לבין טפסים וסקר שאילתות נבחרות דוגמת חיפוש מטען, הודעות בוקר, סטטוס הצהרה, תדפיס הצהרה ועוד- לחצו כאן

 

יובהר כי ידיעה זו נועדה להנגיש תכנים עיקריים מתוך הוובינר. מובן שמדובר במידע חלקי ושבכל מקרה הכללים הקובעים מפורטים בין היתר בפקודת המכס, בתקנות ובנהלי המכס.

ניתן להציע רעיונות נוספים לוובינרים עתידיים למירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה