שילוב אישור אגף הרכב ושירותי תחזוקה – גף צמ"ה לאישור ממוחשב

איריס סעדון, מנהלת בכירה של תחום סיווג וחוקיות היבוא במכס שלחה אלינו את ההודעה הבאה:

החל מתאריך 15.7.2020 משרד התחבורה – גף צמ"ה, החל לשדר למערכת המכס אישור ממוחשב.
בזמן הכנת ההצהרה, לאחר הזנת מספר האישור, תתבצע בדיקת התאמה בין מספר האישור שהוזן, לבין נתוני האישור ששודר למכס ע"י משרד התחבורה. במידה ותמצא אי התאמה לנתוני ההצהרה, הוא יחסם להגשה.

את האישור שבנדון יש לבחור מטבלת אישורים כמפורט להלן:
גורם מאשר = משרד התחבורה, סוג אישור= אישור אגף הרכב – גף צמ"ה (סוג אישור 02:19).

קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה