עדכוני מכס - יוני 2020

פורסם מק"ח 1931- צו יבוא חופשי (תיקון מס' 4), התש"ף -2020- תיקון לצו יבוא חופשי שפורסם ב-27.10.19 (מק"ח מס' 1897), נפלה טעות במסגרתה נמחקו מהצו מספר דרישות יבוא עבור טובין הכלולים בפריט המכס 87.11. התיקון הנוכחי בא לתקן טעות זו. 

קישור למק"ח המלא ולדברי ההסבר

למידע נוסף בתחום זה