עדכון מועד תחולה - דרישה להעברת פרטי הקשר של היבואן במסר שטר מטען בלדר

ישי עשהאל, מנהל תחום בכיר תש"ר במכס שלח לנו את ההודעה הבאה:

בהתייחס למכתבי מיום 19/2/20 בנושא שבנדון (ראו בקישור הבא), הריני להודיעכם כי עקב מצב החירום, הוחלט שהמועד להחלת הדרישה לשידור נתוני הקשר של היבואן במסר שטר מטען בלדר והעברתם למכס ידחה לתאריך ה- 1/7/20.

קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה