הרחבת שעות הגשה והתרה של הצהרות יבוא

להלן ההודעה שהתקבלה בנושא מישי עשהאל, מנהל תחום בכיר תש"ר במינהל המכס:

הריני להודיעכם כי לאור המאמצים של מינהל המכס לפישוט הסחר ולשיפור מתן השירות ללקוחות, וכן במסגרת ההקלות הייחודיות ללקוחות תכנית גורם כלכלי מאושר, החל מתאריך ה- 1.3.2020 יתאפשרו הגשות והתרות של הצהרות יבוא מחוץ לשעות הפעילות של המכס כאשר יתקיימו כל התנאים הבאים:
1. היבואן הינו גורם כלכלי מאושר או יבואן מאושר
2. הסוכן הינו גורם כלכלי מאושר
3. היבוא אינו ממעבר יבשתי

קישור להודעה

למידע נוסף בתחום זה