חובת דיווח על קיום סגר מכס בהעברה למחסן רשוי

ישי עשהאל, מנהל תחום בכיר תש"ר במכס שלח לנו את ההודעה הבאה:

 

כידוע, בכל הצהרת כנ"מ או אח"מ, חובה לסגור בסגר מכס את כלי ההובלה בו מובל המטען טרם העברתו למחסן רשוי.

יחד עם זאת, ניתן פטור מהחובה הנ"ל בתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:
1. חברת הספנות נכללת ברשימת החברות המשתמשות בסגרים של ISO.

2. אתר מסירה מאושר AEO.

3. סוכן המכס מאושר AEO.
4. יבואן מאושר או יבואן AEO.

למען הסר ספק, יובהר כי במקרים בהם מדובר בטובין מסוג אלכוהול וסיגריות חובת הסגירה בסגר מכס בעינה עומדת.

 

במערכת שער עולמי יש לבצע את הדיווח בדבר קיומו של הסגר באופן ממוחשב במסר מס' 6001 באופן הבא:
1. כאשר המטען בנמל/מסוף- באמצעות מזהה עסקה
2. כאשר המטען במחסן (אח"מ)- באמצעות הצהרת אחסנה

יודגש כי הדיווח חייב להיעשות לאחר קליטת המטען (בנמל/מסוף או מחסן), ואם ניתן אף לפני הגשת ההצהרה.

במקרים בהם קיימת חובת סגר והוא לא דווח במערכת, תתקבל הודעת אזהרה על אי דיווח סגר (ברמת טיוטה/הגשה) ותשלח הודעה ייעודית לסוכן המכס עם משוב "נדרשת הזנת סגר מכס", וזאת במידה ומדובר בחסם יחיד.

 

הודעה בדבר מועד ההפעלה תפורסם בהמשך.
יצוין כי למינהל המכס קיימת הזכות לשנות/לבטל את ההקלות ע"פ שיקול דעתו.

 

קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה