מניעת התרה להצהרה בגין פיקדון ללא פרטי חשבון

ישי עשהאל, מנהל תחום תש"ר במכס הודיע לנו כי במגמה לייעל את תהליך הזיכוי בגין פיקדונות, הוחלט למנוע התרה להצהרה במקרים בהם מועבר במערכת פיקדון שאינו כולל את אחת משתי האפשרויות הבאות:

1. פרטי החשבון - כאשר מקבל ההחזר הוא יבואן.

2. פרטי החשבון וייפוי הכוח עם סימון "פיקדונות" ו"חשבון להחזר" - כאשר מקבל ההחזר הוא הסוכן.

תועבר אליכם הודעה בנוגע למועד ההפעלה כשייקבע.

אנא היערכותכם בהתאם

קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה