פורסם להערות הציבור: רשות המסים מודיעה על כוונה לבטל את המכס על חמאה בהוראת שעה

רשות המיסים הודיעה אתמול, 6.1.2020, כי:

1. משרד האוצר עומד לבטל את שיעורי המכס ביבוא חמאה המסווגת בפרטי המכס הבאים: 04.05.1039, 04.05.1099, 04.05.2000 ו-04.05.9000.

2. ביטול המכס יהיה בהוראת שעה עד סוף שנת 2020.

3. רשות המסים מזמינה כל גורם אשר יש לו עניין בביטול המכס ביבוא חמאה, להעביר הערות בכתב עד ליום 21.01.2020

4. הערות ניתן להעביר לכתובת: רשות המסים, המחלקה לתכנון וכלכלה, רח' בנק ישראל 5, ת.ד.320, ירושלים 91002 או לכתובת דוא"ל: RonitEl2@taxes.gov.il.

5. בתום ההליכים המפורטים בסעיפים 3-4, יועברו המלצות הגורמים המקצועיים הרלוונטיים לשר האוצר.

קישור להודעה באתר משרד הכלכלה

למידע נוסף בתחום זה