ימי עבודה מקוצרים בבתי המכס – שנת 2020

בהתאם להודעת נציבות שירות המדינה מיום 14/11/19 המפרטת את ימי העבודה המקוצרים לשנת 2020 תהיה העבודה בבתי המכס בימים אלה בשעות הבאות:

10.3.2020, י"ד באדר: פורים- שעת סיום עבודה: 14:30

11.3.2020, ט"ו באדר: שושן פורים- ירושלים- שעת סיום עבודה: 14:30

28.4.2020, ד' באייר: יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור- שעת סיום עבודה: 13:00

10.12.2020, כ"ד בכסלו: ערב חנוכה- שעת סיום עבודה: 14:30

 

יובהר כי ההודעה הנ"ל אינה כוללת את החופשות המרוכזות בפסח וסוכות וכן את החופשות בערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים וערב שבועות, שלגביהן תפורסמנה הודעות נפרדות.

קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה