יום עבודה מקוצר בבתי המכס - ערב חנוכה - 22.12.19

בהתאם להודעת נציבות שירות המדינה מיום 3/11/19, יום העבודה המקוצר בחג החנוכה יחול בערב חנוכה ה - 22/12/19 כ"ד בכסלו.
יובהר כי ביום הנ"ל תהיה העבודה בבתי המכס עד לשעה 14:30.

למידע נוסף בתחום זה