הרחבת ההסדר למתן פטורים מאישורי ת"ר ביבוא ציוד חשמלי לשימוש רפואי

בעקבות פנייה של לשכת המסחר, מודיע הממונה על התקינה על הוספת הטובין הבאים לסעיף 2 בהסדר הנוכחי למתן פטורים מאישור תקן רשמי ביבוא ציוד חשמלי לשימוש רפואי: 

מצ"ב קישור להודעה המלאה + פרטי ההסדר הנוכחי המפורטים בנספח להודעה

פרט מכס 90.18.9090- אינקובטורים לפגים

פרט מכס 94.02.9020- מיטות חשמליות וריהוט רפואי למרפאות ולבתי חולים

פרט מכס 94.02.1010- כסאות רופאי שיניים, כסאות רפואיים או כירורגיים דומים

פרט מכס 85.43.7090- מכשירים לגירוי שרירים

פרט מכס 85.25.8000- צגים ששימושם במדעי הרפואה, הכירורגיה, רפואת השיניים או הרפואה הווטרינרית

פרט מכס 85.25.5990- מכשירי הקלטת וידאו ששימושם במדעי הרפואה, הכירורגיה, רפואת השיניים או הרפואה הווטרינרית

פרט מכס 84.71.6000- יחידת קלט או פלט ששימושם במדעי הרפואה, הכירורגיה, רפואת השיניים או הרפואה הווטרינרית

 

על יבואני הטובין (ציוד) המעוניינים לשחררם מהמכס באמצעות פטור מאישור ת"ר ממשרד הכלכלה, להגיש למשרד הכלכלה בקשה לפטור בצירוף המסמכים הבאים:

  1. תעודת רישום בתוקף מאת יחידת אמ"ר במשרד הבריאות
  2. CB CERTIFICATE & TEST REPORT ו-CERTIFICATE & TEST REPORT EMC הרלוונטיים לטובין שבבקשה 
למידע נוסף בתחום זה