פורסם לביקורת ציבורית: טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תדרים למיתקני גישה אלחוטית) (תיקון), התשע"ט-2019

משרד התקשורת פרסם לביקורת ציבורית טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תדרים למיתקני גישה אלחוטית) (תיקון), התשע"ט-2019

מצ"ב קישור למסמך ולדברי ההסבר

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תדרים למיתקני גישה אלחוטית), התשס"ב-2002 ("התקנות") הותקנו בשנת 2002 על ידי שר התקשורת. תקנות אלה קובעות את תחומי התדרים בהם יופעלו מתקני גישה אלחוטית ("מג"א").

תחומי התדרים שנקבעו בתקנות במועד התקנתן בשנת 2002, כוללים תחומי תדרים לאספקת שירותים סלולאריים בידי בעלי רישיון רט"ן; תחומי תדרים לאספקת שירותי תקשורת רחבת סרט נייחת אלחוטית מנקודה לנקודה (עורקי נל"ן/מיקרוגל) בידי מפעילים פנים ארציים (מפ"א) ובעלי רישיונות אלחוטיים לשימוש עצמי; ותחומי תדרים לאספקת שירות גישה אלחוטי לאינטרנט בתדרים הפטורים מרישוי בטכנולוגיית Wi-Fi.

מאז שנת 2002 חלו שינויים שונים בתחומי התדרים שנקבעו בתקנות המפורטים במסמך המלא (בקישור מעלה). כעת, הוחלט לתקן את התקנות על מנת להתאים את תחומי התדרים שבתקנות לתחומי התדרים העדכניים נכון להיום.

 

תקנה 1

מוצע לעדכן את תקנה 1 לתקנות, כך שתכלול גם את תחומי התדרים העדכניים שלהלן:

שירותי רט"ן:
א. תחום תדרים לקליטה 698 עד 736 מגה-הרץ (להלן מה"ץ) ותחום תדרים לשידור 736 עד 791 מה"ץ;
ב. תחום תדרים לקליטה 791 עד 821 מה"ץ, תחום תדרים לקליטה ולשידור 821 עד 832 מה"ץ ותחום תדרים לשידור 832 עד 862 מה"ץ;
ג. תחום תדרים לקליטה 880 עד 890 מה"ץ ותחום תדרים לשידור 925 עד 935 מה"ץ;
ד. תחום תדרים לקליטה 2500 עד 2570 מה"ץ, תחום תדרים לקליטה ולשידור 2570 עד 2620 מה"ץ ותחום תדרים לשידור 2620 עד 2690 מה"ץ;
ה. תחום תדרים לקליטה ולשידור 3600 עד 3800 מה"ץ.

עורקי נל"ן:
ו. תחום תדרים לקליטה ולשידור 71000 עד 76000 מה"ץ;
ז. תחום תדרים לקליטה ולשידור 81000 עד 86000 מה"ץ.

עורקי נל"ן לרשת קווי נל"ן אלחוטיים מנקודה לריבוי נקודות:
ח. תחום תדרים לקליטה ולשידור 57000 עד 66000 מה"ץ.

 

התייחסות ניתן להעביר עד ה- 4.3.2019 למשרד התקשורת באמצעות אתר קשרי ממשל - מצ"ב קישור

במקביל חברי לשכה יכולים להעביר התייחסויות קודם לכן גם אל מירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכה - meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה