איסור יבוא זמני של קלנועית בתצורה חיצונית של רכב זעיר

מנהלת אגף הרכב במשרד התחבורה החליטה לאסור באופן זמני יבוא של כלים אלו עד לבחינת והסדרת הסיכונים הכרוכים בשימוש בהם.

בתאריך 31.12.18 התקיים ברלב"ד פורום בטיחות בנושא קלנועית. בפורום הוצגו בין היתר הנושאים
הבאים:
- הכלי על סוגיו השונים וההסברה עליו.
- ההיפגעות לאורך השנים.
- נושאי התקינה ועוד.
מהמשתתפים השונים כמו גם מפרסומים אחרונים, דוגמת הפרסום ל-"בימבה החשמלית", עולה
חשש של ממש כי ייווצר גל של עליה בשימוש בקלנועית שלא לצורך לה נועדה, בהסתמך על דמיון
צורני ל"רכב זעיר" המוגדר בתקנות התעבורה, שעלול לגרור בעקבותיו פגיעות מיותרות.

 

מפרסומים שונים שהוצגו בפני משרד התחבורה, עולה כי במהלך שנת 2018 הלך והתגבר ייבוא של קלנועיות הנושאות מרכב סגור, ולכן נראות כ"רכב זעיר" לכל דבר (אשר רשאי על פי התקנות לנסוע בדרך עירונית), תוך יצירת חשש ממשי לשימוש בכלים אלו תוך הפרת הוראות תקנות התעבורה בדרכים עירוניות, בעוד שהכלים עצמם אינם מותאמים לנסיעה בכביש, הם נעדרים יכולת הגנה כלשהי על הנוסע ברכב או על הולכי רגל הנעים בקרבתו, ובכך יוצרים סיכון ממשי למשתמשים בהם.

 

לאור המסוכנות של כלים אלה הן בנסיעה על המדרכה והן על הכביש לנוסעים ולמשתמשי הדרך
האחרים כמפורט לעיל, משרד התחבורה החליט כי:
1. יוטל איסור יבוא זמני של כלים אלו עד לבחינת והסדרת הנושאים.
2. יוסדר נושא הקלנועית לבעלי מוגבלויות המחייבים בסיוע בתנועתם.
3. יתבצע תיקון התקנה והליך שימוע כמקובל.

 

מצ"ב קישור להחלטת משרד התחבורה בנדון, הכולל פירוט מלא של השיקולים באיסור ייבוא זמני של קלנועיות בעלות מראה חיצוני של "רכב זעיר" (מרכב סגור), ותמונת הקלנועית המדוברת בהשוואה לתמונות קלנעיות רגילות.

למידע נוסף בתחום זה