עדכון יבוא - ינואר 2019

1. משרד הכלכלה והתעשייה הודיע על חלוקת מכסה של בדים ומצעים מפקיסטן ובנגלדש
קישור להודעת משרד הכלכלה
תשומת לבכם לדרישות השונות המפורטות בקישור ולכך שהמועד האחרון להגשת בקשות הוא ה- 10.1.2019

2. הרשאה כללית לפי פקודת הסחר עם אויב 1939, לסחר עם עירק - הוארכה עד סוף מרץ

שר האוצר חתם על הרשאה כללית לפי פקודת הסחר עם אויב 1939, לסחר עם עירק. לידיעתכם תוקף ההרשאה ניתן לתקפה של שלושה חודשים, החל מיום 01.01.2019 ועד ל31.03.19 - קישור למאמר לגבי פקודת המסחר האויב

3. פורסם ברשומות צו היטלי סחר עדכני הרלוונטי לסחר עם ארה"ב
כמדי שנה, פורסם ברשומות צו עדכני - צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה), התשע"ט- 2019.
ההיטלים הקבועים בצו זה, חלים על יבוא טובין שמקורם בארה"ב.
קישור לצו

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה