עדכוני יבוא - אוקטובר 2018

1. דיון בוועדת הכספים לאישור צו המתייחס למיסוי רכבי יוקרה ורכבים היברידיים וחשמליים

ביום שני 15.10.18 יתקיים דיון בועדת הכספים בנושא צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018 (מס על רכבי יוקרה ועל כלי רכב היברידיים וחשמליים)  - קישור להרשמה לדיון בכנסת

2. פורסם להערות טיוטת צו התקשורת (בזק ושידורים)(פטור מרישוי לציוד קצה הפועל בשיטה התאית (רט"ן)
קישור לטיוטא הכוללת גם דברי הסבר מפורטים
התייחסויות ככל שיש ניתן להעביר דרך אתר קשרי ממשל עד לתאריך 29.10.2018.
במידת הצורך ניתן להתייעץ בנושא עם רז הילמן, מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה - 03-5631011, razh@chamber.org.il.

3. פורסמו להערות טיוטת תקנות הרוקחים - תנאים לייצור ולשיווק סיגריה אלקטרונית ומוצריה
קישור לטיוטא הכוללת גם דברי הסבר
התייחסויות ככל שיש ניתן להעביר דרך אתר קשרי ממשל עד לתאריך 31.10.2018.
במידת הצורך ניתן להתייעץ בנושא עם רז הילמן, מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה - 03-5631011, razh@chamber.org.il.

למידע נוסף בתחום זה