רפורמה בפיקוח על יבוא ציוד תקשורת אלחוטי

בהמשך לעדכון קודם על מעבר משרד התקשורת לשימוש במערכת מסלול

ראו פנייתנו אל משרד התקשורת (שקדמה במספר ימים למעבר למסלול) והתייחסות משרד התקשורת כפי שהתקבלה ביום 2.8.18 ולפיה בכוונת המשרד ליישם את הרפורמה כבר החודש.

אנחנו בקשר מול נציגי המשרד על מנת לאפשר הערכות מתאימה ובהמשך נעלה עדכונים נוספים.

למידע נוסף בתחום זה