עדכוני יבוא 24.5.18 - הסכם סחר חדש עם פנמה, מגבלות סחר נוספות מול צפון קוריאה ויבוא ציוד תקשורת לרש"פ

1. נחתם הסכם סחר חדש בין ישראל לפנמה

קישור להודעת משרד הכלכלה והתעשייה על רקע חתימת הסכם הסחר

לאחר אשרור ההסכם על ידי הפרלמנט של פנמה והכנסת בישראל הוא צפוי להיכנס לתוקף ואז צפויים להתפרסם גם ההסכם והנספחים לו.

2. פורסמו ברשומות הגבלות נוספות על סחר עם צפון קוריאה

קישור לפרסום ברשומות של תקנות בנושא זה

3. רשימה מעודכנת - פרטי מכס של ציוד תקשורת ואלקטרוניקה, הנמצאים בפיקוח קמ"ט תקשורת

מהמכס נשלחה רשימה מעודכנת של פרטי מכס של ציוד תקשורת ואלקטרוניקה, הנמצאים בפיקוח קמ"ט תקשורת,

ומחייבים אישור לצורך כניסה לשטחי הרש"פ - איו"ש ועזה. הפרטים עודכנו על ידי המכס במערכת שער עולמי.

קישור לרשימה העדכנית למאי 2018

למידע נוסף בתחום זה