עדכון ליבואנים וסוכני מכס בעקבות מפגש עם נציגי משרד הכלכלה בנושא שחרור לפי 2(ג)(2)

ביום 27.3.18 התקיימו בלשכת המסחר מפגשי שולחנות עגולים של יבואנים וסוכני מכס עם הצוות המקצועי ממנהל יבוא במשרד הכלכלה.

נבקש להודות לנציגי מינהל יבוא במשרד הכלכלה וליבואנים וסוכני המכס שהגיעו ותרמו למפגש חשוב.

לבקשת המשתתפים להלן קישורים למספר מסמכים:

קישור למסמך מסכם עם מספר דגשים ופירוט דרכי התקשרות

קישור למצגת שהועברה במהלך המפגש

קישור למסמך הנחיות למילוי הטופס המקוון

קישור לדוגמא של מכתב מנמק

קישור למידע באתר משרד הכלכלה בעניין הוראת מנכ"ל 2.6 הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי

מעבר לזה נציגי לשכת המסחר יהיו בקשר עם נציגי משרד הכלכלה על מנת לבחון את הטענות שעלו במפגשים ואת הצעות הייעול.

למידע נוסף בתחום זה