12.11.2017 עדכון בנושאי יבוא

1. היתר יבוא מוצרי תעבורה ביבוא אישי על פי סעיף  2(ג)(2) לצו יבוא חופשי תשע"ד-2014 

משרד התחבורה פרסם מסמך מפורט במסגרת הקלות על יבוא אישי של מוצרי תעבודה - קישור לידיעה בנושא ולמסמך עצמו

2. עדכונים באתר האינטרנט של רשות המסים

במסגרת העדכונים השוטפים של רשות המסים לסוכני מכס, הועלו 2 עדכונים בתאריך 18.10.2017 שעשויים להיות רלוונטיים ליבואנים. 

קישור לעדכונים באתר רשות המסים

הנחיות לסוכני מכס:

"בהתאם לעדכון צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה)(מס' 2) התשמ"ב-1982 ,
לא יידרש אישור משרד התקשורת לטובין הבאים:
  • ציוד הפועל רק בטכנולוגיית  ( BLUETHOOTH (BT;
  • ציוד הכולל רק מקלט לשידורי לוויינים לקביעת מיקום גיאוגרפי במערכות כגון GPS או GLONASS ;
  • ציוד הפועל רק בטכנולוגיית BT וכולל גם מקלט לשידורי לוויינים לקביעת מיקום גיאוגרפי."

 


"בהתאם להנחיית משרד הבריאות, חובת הסימון לפני חוק הגבלת הפרסומות והשיווק של מוצרי טבק, תשמ"ג-1983, תחול גם על חפיסות ופאקטים של יחידות הטבק לחימום ל-IQOS.
למידע נוסף בתחום זה