עדכונים בנושאי יבוא - ספטמבר 2017

1. מפגש הדרכה בנוגע להגשת בקשות לקבלת פטור לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי:

על רקע עליית מערכת מחשוב חדשה להגשת בקשות למשרד הכלכלה, נקיים מפגש הדרכה בנושא בשיתוף הגורמים הרלוונטים במשרד הכלכלה

ההדרכה מיועדת לכל סוכני המכס, הבלדרים והיבואנים המגישים בקשות לאישורים בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי. למידע נוסף ולהרשמה

 

2. פורסם ברשומות תיקון לצו התקשורת פטור מאישור סוג ופטור מרישיון סחר - רלוונטי לציוד תקשורת עם רכיב סלולארי:

קישור למידע בנושא ולנוסח שפורסם

 

3. משרד התקשורת פרסם מסמך הקלות ביבוא ציוד אלחוטי מעודכן

קישור לפרסום בנושא (מדובר בקישור לנוסח עדכני של מסמך ההקלות - 5.9.2017)

 

4. מערכת סטטוס לרישיונות ואישורים בין המכס לרשויות מוסמכות - מחוז יו''ש

קישור לעדכון מאת קמ"ט מסחר תעשייה ומכרות בעניין מעבר לפעילות באמצעות מערכת מסלול

 5. שעות פעילות בחגי תשרי של מגוון גופים הקשורים ביבוא

קישור לידיעה בנושא

למידע נוסף בתחום זה