עדכוני רגולציה ממשרד התקשורת - ציוד סלולאר וציוד אלחוטי

1. משרד התקשורת עדכן את מסמך ההקלות בשחרור ציוד אלחוטי (מחודש אוגוסט 2017 במסמך עדכני מחודש ספטמבר 2017)

קישור למסמך ההקלות העדכני

2. פורסם ברשומות תיקון לצו התקשורת פטור מאישור סוג ופטור מרישיון סחר

מדובר בתיקון הרלוונטי למכשירי סלולאר ולמכשירים אחרים שיש בהם רכיב סלולארי (לא רלוונטי לציוד שנדרש רק לאישור על רכיבי תקשורת אלחוטיים).

אחד השינויים המהותיים בתיקון הינו הסרת הצורך להודיע מראש למשרד התקשורת על דגמים המיועדים ליבוא ובתוך כך בפועל להצהיר על עמידתם בנדרש, והקמת הצורך לדיווח רבעוני על יבוא בפועל של כל דגם ודגם. להלן קישור גם לצו וגם למכתב בנושא ממשרד התקשורת.

מוזמנים לעיין כאן בתיקון כפי שפורסם ברשומות

קישור למסמך ממשרד התקשורת למכס ביחס לתיקון

למידע נוסף בתחום זה