עדכון בנושאי יבוא - יולי 2017

1. תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב - יבוא רכב ושיווקו ותיווך ביבוא אישי - תשע"ז 2017

פורסמו ברשומות תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב - יבוא רכב ושיווקו ותיווך ביבוא אישי - תשע"ז 2017

קישור לעדכון בנושא 

 

2. פורסם להערות תזכיר חוק של הרשות להגבלים עסקיים שעוסק ביחסים (ישירים ועקיפים) שבין יבואן ישיר לבין יבואן מקביל  

תכליתו של תיקון החוק כפי שמצוין בגוף התזכיר היא למנוע פגיעה בתחרות בדרך של סיכול או צמצום התחרות מיבוא מקביל על ידי היבואן המורשה של טובין. למשל בדרך של נקיטת פרקטיקות שתכליתן למנוע גישה של יבואנים מקבילים לערוצי ההפצה הקמעונאיים, תוך ניצול לרעה של כוח השוק המצוי בידיהם של היבואנים המורשים.

קישור לפרסום של הרשות להגבלים עסקיים כולל נוסח התזכיר

התזכיר הופץ להערות עד 8.8.17 וגם בלשכה מגבשים התייחסות לתזכיר. חברי לשכה מוזמנים להעביר את התייחסותם עד סוף יולי 2017.

 
3. חקירת תלונה שעניינה יבוא בהיצף של כבלים

הממונה על היטלי סחר החליט לפתוח בחקירה בעניין תלונה על יבוא בהיצף של כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה.

התלונה הוגשה על ידי חברת סינרג'י כבלים והיא מתייחסת לחלק מהמוצרים המיובאים המסווגים בפרט המכס 85444990.

קישור להחלטה על פתיחה בחקירה בנושא זה


4. משרד התקשורת הודיע על כוונה לעדכן את צו התקשורת באופן שיאפשר יבוא מכשירי סלולאר שאינם חדשים

קישור להודעת משרד התקשורת בהקשר זה

 

למידע נוסף בתחום זה