עדכונים בנושא חוקיות יבוא - ינואר 2017

1. תיקון לצו יבוא חופשי – מק"ח 1807

שר הכלכלה עדכן את צו יבוא חופשי בתאריך 9.1.2017, ראו להלן:

קישור לתיקון הצו

קישור לדברי ההסבר

במשרד הכלכלה עובדים על הכנת גרסא עדכנית של צו יבוא חופשי שתטמיע את כל השינויים מאז שפורסם לאחרונה צו מלא בראשית 2014.

 
2. הודעת משרד הכלכלה בעניין דודי שמש וחשמל

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה: "דודי שמש וחשמל בהם הציפוי הפנימי הנו ממלט – אסור לייצור, מכירה, יבוא או התקנה החל מה-10.2.17"
קישור להודעת משרד הכלכלה בנושא 


3. עדכון להודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל

שר הכלכלה חתם על עדכון להודעה זו – קישור לנוסח העדכני

 
4. היטלי היצף

ביחידה להיטלי סחר במשרד הכלכלה מטפלים בחודשים האחרונים בשני מוצרים:

  • זכוכית צפה - בעניינה נחתם צו להיטל זמני (כמפורט בצו) לתקופה של שנה ולאחרונה פנו אל הגורמים הרלוונטיים לחוות דעתם בנושא.
  • ממרח שוקולד – בעניינו טרם התקבלה החלטה.

מי מכם שהנושא רלוונטי עבורו מוזמן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה למידע נוסף (03-5631011, Razh@chamber.org.il).

 
5. סחר עם עיראק

איריס סעדון, הממונה על חוקיות היבוא במכס, עדכנה את סוכני המכס כי :

"הריני להביא לידיעתכם כי שר האוצר נתן הרשאה כללית למסחר עם עיראק ,לפיה ינהגו בעיראק כאילו איננה אויב כמשמעותו בפקודת המסחר עם האויב ,1939 .

תוקף ההרשאה הוא עד ליום 31.12.17 .

יודגש כי אין בהרשאה זו היתר או הרשאה לפי כל דין אחר מלבד הפקודה."

 
6. משרד התקשורת – הארכת רישיונות סחר עד לתאריך 28.02.17:

להלן הנחיה שהועברה לבתי המכס, בהתאם לפניית משרד התקשורת (שצורפה):

"בעקבות פניית מר נתי שוברט, סמנכ"ל בכיר ניהול ספקטרום ורישוי תדרים, ממשרד התקשורת,

אבקש להוסיף ולכבד את רשיונות הסחר של שנת 2016 , עד לתאריך 28.02.17."

למידע נוסף בתחום זה