חופשת עובדים מרוכזת במשרד הכלכלה מ- 21.8.16 עד 1.9.16

ראו מטה הודעה של משרד הכלכלה ותעשייה שהועברה לידיעת האיגוד, על יציאתם של עובדי המשרד לחופשה מרוכזת בתקופה מ- 21.8.16 עד 1.9.16.

כאמור בהודעת המשרד, על החברים המקבלים שירותים במשרד הכלכלה להיערך בהתאם.

 

 

למידע נוסף בתחום זה