פורסם תיקון לצו יבוא חופשי

בקובץ תקנות שיעורי מק"ח 1785, מתאריך 13.4.2016, פורסם תיקון ל-צו יבוא חופשי (רצ"ב הצו) ולהלן פירוט פרטי המכס בהם נעשו שינויים:

 לתוספת הראשונה לצו (מוצרים החייבים רישיונות יבוא):

 84.30

לתוספת השניה לצו (מוצרים החייבים אישורי יבוא שונים):

 05.11.9130, 05.11.9920, 07.12, 07.14, פרק 8, 08.11, 08.12, 08.14, פרק 9, פרק 10, 10.06.3000, פרק 11, 12.01, 12.02, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.08, 12.12, 12.14, 14.04.9000, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.06, 15.07, 15.08, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16.2000, 15.22, 18.01, 18.02, 19.03, 21.02.1000,  21.02.2000, 21.06.9094, 23.01, 23.02, 23.03, 23.04, 23.05, 23.06, 23.08, 23.09, 25.10 (הפרט נמחק), 28.35.2600, 29.22.4100, 29.36, 30.06.6000, 30.01, 33.02, 39.17.3900, 39.25.9000, 52.03 (הפרט נמחק), 72.27, 72.28, 84.22.3000 (הפרט נמחק), 84.23, 84.43.3000, 85.44.4240, 85.44.4990.

החברים יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה אצל מנהלי החטיבות הענפיות הרלוונטיות או באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז, על ידי פנייה למייל: joseft@chamber.org.il.

למידע נוסף בתחום זה