רשימת הטובין להם נדרש אישור קמ"ט תקשורת ביבוא לרש"פ

הנהלת המכס פרסמה את רשימת המוצרים הבאים החייבים אישורי קמ"ט תקשורת ביבואן לרש"פ:
"1. חוטים חד נימיים, חלקים פלסטיים לציוד תקשורת, צורות פריפליות.
2. צינורות, מחברים ומתאמים עבור תשתיות תקשורת העשויים מפלסטיק או מחומר אחר, פלדה, גומי.
3. מגדלים ותרנים מסורגים עבור מתקני תקשורת ותשתיות תקשורת.
4. מדפסות, מכונות דפוס, פקסימיליות, מכונות העתקה משולבות, חלקיהם ואביזריהם.
5. מכונות אוטומטיות לעיבוד נתונים ויחידותיהן, קוראים מגנטיים או אופטיים, מכונות להעתקת נתונים בצורה מוצפנת ומכונות לעיבוד נתונים – כל ציוד מחשוב אחר המתחבר למכונות אלה.
6. חלקים ואביזרים שונים המתאימים לשימוש בלעדי או עיקרי עם המכונות שבפרטים 84.71.
7. מערכות אזעקה לרכב, מערכות שלט רחוק לרכב.
8. שנאים, ספקי כח, מטענים, מכשירי אל פסק, ספקי כח למכונות לעיבוד נתונים.
9. מכונות ומכשירים להלחמה או ריתוך הפועלים בלייזר או בקרן אלקטרונית, בדופק מגנטי או בקשת פלסמה ושיש להם השפעה או יכולה להיות להם השפעה באופן ישיר או עקיף על ציוד תקשורת וציוד תשתית תקשורת.
10. מכשירי טלפון, כולל טלפונים לרשתות תאיות או לרשתות אלחוטיות, מכשירים אחרים לשידור וקליטה של קול, תמונות או נתונים אחרים, כולל מכשירי תקשורת ברשתות קוויות או אלחוטיות מקומיות (LAN) או אזוריות (WAN).
11. מיקרופונים וכנים בעבורם, רמקולים, אוזניות ראש ואוזניות משולבות, מערכות מורכבות מרמקול, מגברים חשמליים לתדירות שמע, מערכות חשמליות להגברת קול.
12. דיסקים, סרטים, התקני אחסון מוצקים לא נדיפים, כרטיסים חכמים ותווך אחר להקלטת קול או תופעה אחרת מוקלטים או לא, כוללים מטריצות ותקליטים לייצור דיסקים.
13. מכשירי שידור רדיו או טלוויזיה, כולל מכשירי קליטה או מכשירי הקלטת קול או הפקת קול, מצלמות טלוויזיה, מצלמות ספרתיות ומצלמות וידאו מקליטות.
14. מכשירי מכ"מ , מכשירי עזר לניווט ברדיו ומכשירים לבקרה מרחוק ברדיו.
15. מכשירי קליטה לשידורי רדיו משלבים או לא, מכשירים להפקת קול.
16. צגים ומטולים לא משולבים במקלטי טלוויזיה, מקלטי טלוויזיה משולבים במקלטי רדיו או לא, או מכשירי הפקה של קול או של הקלטה של קול או של וידאו.
17. חלקים ואביזרים המתאימים לשימוש בלעדי או עיקרי למכשירים בפרטים 85.28-85.25.
18. ציוד איתות, בטיחות או בקרת תנועה.
19. מכשירי איתות קולי או חזותי, חשמליים (כיוון, פעמונים, צופרים, מלואות, מחוונים, מזעיקי פריצה ואש).
20. מכשירים חשמליים למיתוג או להגנת מעגלים או לביצוע חיבורים אל או בתוך מעגלים חשמליים, תקעים, מהדקים שקעים ומחברים אחרים, תיבות חיבורים, מחברים לסיבים אופטיים, אגדים וכבלים של סיבים אופטיים.
21. מכונות ומכשירים חשמליים בעלי פונקציות עצמאיות, מחוללי אותות, מערבלי צליל, מאיצי חלקיקים, מכשירים לגילוי מתכות בשיטה אלקטרו מגנטית, כרטיסים לממירים לאותות חזותיים, מכשירי המרה והגברה ועיבוד אותות וידאו.
22. כבלים סיבים אופטיים וכל סוגי כבלים אחרים.
23. סיבים אופטיים וכל סוגי כבלים נוספים.
24. סיבים אופטיים ואגדים של סיבים אופטיים, כבלי סיבים אופטיים.
25. מכשירים וכלים למדידה של כמויות חום, קול או אור.
26. אוסילוסקופים, מנתחי ספקטרום ומכשירים אחרים לבדיקה ומדידה.
27. מכשירים כלים ומכונות למדידה או בדיקה.
הוראה זו מבטלת הוראות קודמות בתחום יבוא ציוד תקשורת לרש"פ והיא הקובעת."

למידע נוסף בתחום זה