בעקבות טיפול האיגוד הורחב ההסדר לפטור מאישורי תקן ביבוא ציוד לריפוי מכני

במסגרת הסדר שקיים בשנים האחרונות עם משרד התמ"ת ובתמיכת משרד הבריאות, יבואני ציוד רפואי חשמלי מסוגים מסוימים רשאים להגיש בקשות למשרד התמ"ת לקבלת אישורי פטור מתקן עבור אותם סוגי מוצרים, כמפורט בהוראת מנכ"ל תמ"ת 2.6.

בעקבות טיפול ממושך של האיגוד לאחרונה הורחב ההסדר הנ"ל גם לגבי ציוד רפואי לריפוי מכני, המסווג בפרט מכס 90.19.1090.

התנאים להגשת הבקשות כוללים צירוף המסמכים CB REPORT/CB CERTIFICATE
ו- EMC REPORT / EMC CERTIFICATE ואישור אמ"ר בתוקף, לציוד שעבורו מבקשים לקבל את אישור הפטור מתקן ביבואו לארץ.

הרחבת ההסדר חלה אך ורק על ציוד שאינו משולב, דהיינו ציוד בעל פונקציה אחת בלבד, לריפוי מכני בלבד ואינו חל על ציוד בו קיימות פונקציות ריפוי נוספות.

חברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה אצל מנהלת התחום הענפי ציוד רפואי או באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה