פורסם תיקון מס' 2 ל- צו יבוא חופשי

בהמשך להודעה שהפצנו בתחילת חודש מאי לידיעת החברים בלשכת המסחר, בנוגע לכוונת משרד התמ"ת (כלכלה) לפרסם תיקון ל-צו יבוא חופשי, בתאריך 10.6.2013 פורסם ברשומות על ידי שר הכלכלה תיקון מס' 2 ל-צו יבוא חופשי.

להלן פרטי המכס בהם נעשו שינויים:

שינויים בתוספת הראשונה לצו יבוא חופשי, בפרטי המכס הבאים:

15.15, 38.14, 38.24.7000, 75.02, 75.04, 75.05, 75.06, 75.08, 81.12.1900, 81.12.2900.

שינויים בתוספת השניה לצו יבוא חופשי, בפרטי המכס הבאים:

15.09, פרק 21, 21.06.9090, 22.08, 28.44.4000, 30.02.9000, 33.04, 38.24.9090, 39.17.2190, 39.17.2390, 39.17.2990, 39.17.3290, 39.20.1000, 68.02.9000, 68.06, 68.10.1900, 70.19.3919, 70.19.3990, 73.21.1100, 73.21.8100, 73.21.1100, 73.21.8100, 74.18.1000, 84.22.3010, 84.43.3000, 85.04.4090, 85.17, 85.18.5090, 85.31.9010, 85.38.9050, 85.38.9060, 85.39.3100, 85.44.2000, 87.02.9090, 87.12, 90.18.1000, 90.22, 90.25.1120, 91.06.9099, 91.07, 95.03, 95.04.4041.

רצ"ב הצו.

למידע נוסף בתחום זה