משרד הכלכלה מפרסם להערות הציבור תיקונים לצו יבוא חופשי וצו יבוא אישי המיישמים את שינויי הסיווג שיחולו החל מתחילת שנת 2022 בהתאם לאמנת בריסל

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על הטובין, תשע"ז – 2017, מסווג את הטובין בהתאם לאמנת בריסל (The International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System), אשר נועדה להביא לסיווג אחיד של טובין בכלל מדינות העולם. סיווג זה מתעדכן אחת לכמה שנים.

על מנת ליישם את שינויי הסיווג שיחולו החל מתחילת שנת 2022, מוצע לבצע מספר תיקונים בצו יבוא חופשי ובצו יבוא אישי שמטרתם הינה לשמר את המצב שהיה קיים לפני השינוי בסיווג.

  • לעיון בטיוטת צו יבוא חופשי בנושא זה ולהגשת הערות ישירות באתר החקיקה הממשלתי עד 16.1.22- לחצו כאן
  • לעיון בטיוטת צו יבוא אישי בנושא זה ולהגשת הערות ישירות באתר החקיקה הממשלתי עד 16.1.22- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה