פורסם תיקון נוסף לצו יבוא חופשי- 2021

ביום 15.8.2021 פורסם ברשומות צו יבוא חופשי (תיקון), התשפ"א - 2021

לעיון בקובץ המלא (מק"ח 1960)- לחצו כאן

התיקון כולל מספר שינויים בצו יבוא חופשי, התשע"ד – 2014, שאוחדו יחד לטיוטת תיקון אחת.

 

להלן סקירת השינויים במסגרת תיקון זה:

  • שונה הגורם המוסמך להעניק רישיון לפריטי מכס מסיימים בהתאם לשינוי ארגוני בתוך משרד הכלכלה והתעשייה.
  • דוייק הסדר יבוא חומרים מסוכנים ותכשירי הדברה תברואיים לתחומי הרשות הפלסטינאית.
  • שינויים הנוגעים לקורקינטים חשמליים: לבקשת משרד התחבורה, התווספה דרישה לרישיון יבוא לקטרים וקרונועים לנוסעים המופעלים ממקור חשמלי; נמחקה ההגדרה ל'מעבדה לרכב'; דויקו דרישות הרישוי לקורקינט חשמלי.
  • התווספה דרישה לאישור ת"ר 14304 ללוחות ושרוולים המיוצרים בהתפחה ומיועדים לבידוד תרמי.
  • התווספה דרישת רישוי לממיר תדר בפרט המכס 85.43.7059.
  • התווספה דרישה לאישור ת"ר 5378 למתקני משחקים מתנפחים. 
למידע נוסף בתחום זה