המשרד להגנת הסביבה מפרסם טיוטת מדיניות יבוא פסולת חומרים מסוכנים להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה מפרסם טיוטת מדיניות יבוא פסולת חומרים מסוכנים להערות הציבור עד התאריך 5.7.2021. מטרת המדיניות להתוות את שיקול דעתו של הממונה בבואו לתת היתר יבוא פסולת חומרים מסוכנים לישראל, כמפורט בתקנות החומרים המסוכנים

בוא פסולת חומרים מסוכנים לישראל מוסדר בהוראות תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"ד – 1994. התקנות הותקנו במטרה להטמיע את עקרונות אמנת באזל בישראל כחלק מאשרור האמנה, ומחייבות קבלת היתר מאת הממונה לצורך ייצוא או ייבוא של פסולת חומרים מסוכנים מישראל ואליה. מטרת התקנות, להביא לפיקוח אפקטיבי על תנועה בין גבולית של פסולת חומרים מסוכנים על מנת למנוע את הגעתה למדינות מתפתחות ולצמצם את התנועה שלה בין מדינות מפותחות ובכך להפחית סיכונים לאדם ולסביבה, והכל בהתאם לעקרונות אמנת באזל כאמור.

 

בהתאם לצורך להגביר את הוודאות הרגולטורית בשוק, אגף חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה מעוניין לפרסם מדיניות יבוא פסולת מסוכנת לישראל. מטרת המדיניות, להתוות את שיקול דעתו של הממונה בבואו לתת היתר יבוא, הכל בהתאם לאמור בתקנות ובהסתמך בין היתר על החלטות ארגון ה – OECD, בו חברה מדינת ישראל, ועל הדירקטיבה האירופאית לטיפול בפסולת, המתווה עקרונות לרגולציה על פסולת חומרים מסוכנים.

 

לעיון בטיוטה המלאה- לחצו כאן

להגשת הערות באתר החקיקה הממשלתי עד יום 5.7.2021- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה