איסור על מתן היתרים לסחר בפרוות חיית בר פרט למטרות דת ומחקר

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, חתמה ביום 9.6.2021 על תיקון לתקנות להגנת חיית הבר, התשל"ו- 1976, שמטרתו איסור על מתן היתרים לסחר בפרוות חיית בר

חוק הגנת חיית הבר, התשט"ו-1955, מסדיר באמצעות היתרים את הסחר, ההעברה וההחזקה של חיות בר ושל כל חלק מהן. הסחר בפרוות מותר אך ורק בהיתר שניתן על-ידי רשות הטבע והגנים. החוק הקיים והתקנות הקיימות מייצגים תפיסה שהשרה גמליאל סברה כי יש מקום לשנותה, על מנת לחזק את ההגנה על חיות הבר בראייה גלובלית.

 

אי לכך, התקנות החדשות מגבילות את סמכותו של מנהל רשות הטבע והגנים לתת היתר לסחר בפרוות חיית בר או במוצר הכולל פרווה, אלא אם כן הפרווה או המוצר משמשים יינתן לצורכי דת או מסורת דתית, למחקר מדעי, לחינוך או להוראה, למטרות פיקוח ואכיפה או לצורך ייבוא או ייצוא של פריט אישי שהועבר בירושה למבקש ההיתר. במקרים אלה, יישאר המצב המשפטי כפי שהוא כיום, על-פי התנאים הקיימים בתקנות למתן היתר סחר.

 

כחלק מההיערכות ליישום התקנות נקבע, כי תחילת תוקפן של התקנות שישה חודשים מפרסומן, והן כוללות הוראת מעבר לעניין סחר בפרוות שנרכשו בהיתר בעבר.

לעיון בתיקון המלא כפי שפורסם ב-9.6.2021 ברשומות במסגרת מק"ח 9428- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה