הארכות תוקף לאישורי תקשורת ביבוא לרש"פ (LAN+W) במערכת מסלול - משרד קמ"ט תקשורת

ליאת אליסיאן, מנהלת תחום דואר, מעברים ויבוא במשרד קמ"ט תקשורת שלחה אלינו את ההודעה הבאה:

 

החל מתאריך 01.01.21 לא תתאפשר הארכת תוקף לאישורי מסלול-יבוא – LAN+W, אלא על ידי הגשת בקשה חדשה בלבד.

עד כה, ניתן היה להעביר מייל עם מספר הבקשה בצירוף האישור ולקבל הארכת תוקף לאישור לתקופה נוספת. 

כעת, משנגמר תוקף האישור והציוד טרם שוחרר, יש להגיש בקשה חדשה. בהערות היבואן יש לציין כי מדובר באישור חדש לבקשה מס'...

לידיעתכם אנו פועלים למול אנשי המחשוב להארכת תוקף האישורים ל-90 ימים (במקום 45 ימים של תוקף האישור כיום), נעדכן במייל נוסף כשהנושא יטופל.


שימו לב לנצל את האישורים בזמן וכך תחסכו הגשות חוזרות.

לנוחיותכם בעת הגשת הבקשה ניתן לייצא את הנתונים ולשמרם בקובץ XML וכך להימנע מהקלדה חדשה של הבקשה במידת הצורך. בעת הגשתה מחדש יש לבצע יבוא נתונים.

ההנחיה כרגע מתייחסת לבקשות יבוא בלבד ( LAN+W) ולא לבקשות I (בקשות לאחר שחרור לגבי ציוד המיועד לעזה).

למידע נוסף בתחום זה