הגשת בקשות לרישיונות יבוא לחומרים ממשפחת HFC לשנת 2021

משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם היום (28.12.2020) הודעה בנושא הגשת בקשות לרישיונות יבוא לחומרים ממשפחת HFC לשנת 2021

 

כידוע, תיקון קיגאלי מחייב את המדינות להפחית את שיעור פליטת החומרים הגורמים להתחממות הגלובלית, ובעלי מקדמי התחממות גלובלית (GWP) גבוהים (תיקון לפרוטוקול מונטריאול מ- 14.10.2016).

ישראל טרם החלה בהפחתות הנדרשות, אך נערכת ליישום המחויבות החל מ- 01.07.2022. בהתאם לכך יוסדר מערך המקצוע - מורשה לביצוע עבודות במערכות קירור ומיזוג אוויר, יתוגברו ההכשרות לכוח האדם המקצועי ויעודכן התקן למזגנים המחייב למזגנים (ת"י 994 חלק 1).

 

החל מ- 01.07.2022 יכנסו לתוקף מכסות מופחתות ברישיונות ליבוא גזים ממשפחת ה-HFC (דוגמת R410 , R134, R507, R404). על יבואנים להיערך בהתאם.

משרד הכלכלה והתעשייה מזכיר כי ארצות רבות כבר עברו משימוש ב- HCFCs /HFCs לשימוש בתחליפים שאינם גזי חממה. במקרים רבים המעבר לתחליפים מביא להתייעלות אנרגטית עבור אותה יחידת תפוקה וחסכון כספי לחברה. חברות ישראליות שיערכו באופן מושכל יהיו מוכנות לחקיקה העתידית הצפויה והאיסור על שימוש בגזי חממה כתחליפים.

 

איך מגישים בקשה לקבלת רישיון יבוא?
על מנת לייבא חומרים ממשפחת ה - HFC, יש להגיש טופס בקשה מקוון לקבלת רישיון יבוא, במערכת מסלול.

בטופס הבקשה יש לבחור בשדה "סוג בקשה" - "רישיון מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא".

 

מה צריך לצרף לבקשה?
לטופס הבקשה יש לצרף, במסגרת לשונית "צרופות" את המסמכים הבאים:

  • היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה
    אם התערובת כוללת את אחד החומרים המופיעים בטבלה להפחתת גזי חממה - יש לצרף גם מפרט עם הרכב תערובת הגז, כולל מקדם ה - GWP. המפרט לא נדרש אם הטובין המיובאים תואמים להרכב בשורה ספציפית בטבלה.
  • דיווח יבוא על שנים קודמות
  • בנוסף להגשת טופס הבקשה, יש להגיש לידי מינהל תעשיות דיווח על נתוני היבוא בפועל של רישיונות ה HFC, שניתנו לכם בשנים 2019, 2020. את הדיווח יש להגיש על גבי נספח א' - דיווח יבוא חומרים מפוקחים לתיקון קיגאלי לשנים 2019-2020- לחצו כאן להורדת הנספח, בשני עותקים:
  1. פורמט PDF חתום
  2. קובץ אקסל פתוח

את הדיווח, בשני העותקים, יש להגיש לכתובות הדואר האלקטרוני הבאות:

Sima.Hefetz@Economy.gov.il
Zeev.Berel@Economy.gov.il

 

למידע נוסף בתחום זה