משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם טיוטה לתיקון צו יבוא חופשי המסירה את המגבלות על יבוא מאיחוד האמירויות ובחריין

בעקבות כינון יחסים דיפלומטיים בין מדינת ישראל לבין איחוד האמירויות ובחריין, מוצע לתקן את צו יבוא חופשי (הוראת שעה), תש"ף – 2020 באופן שבו המגבלות על יבוא מאיחוד האמירויות ובחריין, יוסרו.

קישור לטיוטת צו יבוא חופשי (הוראת שעה), התש"ף - 2020 (תיקון), התשפ"א - 2020 הפתוחה להערות הציבור עד 29/12/2020- לחצו כאן

 

כמו כן, משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם טיוטה המתקנת את ההודעה בדבר הארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל, כאשר נוסח ההודעה לאחר התיקון אינו כולל את איחוד האמירויות ובחריין.

קישור לטיוטה ולהגשת הערות לגבי תיקון הודעה זו באתר החקיקה הממשלתי, גם עד 29/12/2020- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה