הארכת תוקף רישיונות יבוא במכסה

להלן הודעה שנתקבלה מישי עשהאל, מנהל תחום בכיר תש"ר במכס:

הריני להודיעכם כי בהתאם להנחיית היחידה לתכנון ולכלכלה של רשות המסים, בכל הנוגע לרישיונות יבוא של משרד הכלכלה ומשרד החקלאות, במסגרת מכסה, אשר תוקפם עומד לפוג ב -31.12.20, תוקפם הוארך עד ליום 14.01.21 כולל.

קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה