פורסם מק"ח 1933- צו יבוא חופשי (תיקון מס' 5), התש"ף – 2020

פורסם מק"ח 1933- צו יבוא חופשי (תיקון מס' 5), התש"ף - 2020.

מדובר בתיקון התוספת הראשונה כך ש:

1. שינוי פרט מכס 611 ל- 99.02 (העוסק בארונות המכילים מתים) בהתאם לשינויים בתעריף המכס.

2. מיעוט מיכלי גז להנעת רכב המונע בגפ"מ מדרישות ת"ר 70 באם היבואן מחזיק באישור מעבדה מוסמכת לרכב.

*נעדכן בעמוד זה קישור לדברי ההסבר כאשר יפורסמו באתר משרד הכלכלה. 

למידע נוסף בתחום זה